Csatlakozás a klaszterhez

Az anyagtudomány és a nanotechnológia kiemelt fejlesztési területei az Észak-magyarországi régiónak, tekintettel a térség és vállalkozásainak komoly ipari hagyományaira és az erős és nagy múltra visszatekintő oktatási és kutatási háttérre.

 

Az anyagtudomány és nanotechnológia szervesen kapcsolódik egymáshoz. A XXI. században a modern anyagok kutatása és fejlesztése az egyik legígéretesebb és leggyorsabban fejlődő terület, kialakulóban vannak új nanotechnológiai alkalmazások, melyek már most jelentős társadalmi hatásuk van. A nanoméretű anyagok kiemelkedő jelentőséggel bírnak, nagy szellemi hozzáadott értéket realizáló területet képviselnek. Rendkívüli diverzifikációt jelent az alkalmazási területek sokfélesége, amelyek mind speciális igényekkel lépnek fel az ipar különböző területein (építőipar, járműipar, környezetvédelem, info-kommunikáció, egészségügy, stb..)

 

A globális piacon csak úgy tudunk versenyképesek maradni, ha a szereplők között fennáll egy erős szinergikus és egymást erősítő együttműködés. A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter (MANO) Klaszter célja, hogy nemcsak a régióban, de nemzeti szinten is európai kiválóságot teremtsen, segítse az innováció szempontjából kedvező környezet kialakulását, különösen a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára.

 

A klaszter, nem különálló jogi egység, hanem adott iparág vertikálisan és horizontálisan kapcsolódó, versenyző és kooperáló vállalati, kapcsolódó intézmények, szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén és kölcsönös előnyökön alapuló földrajzi koncentrációja. A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter nyitott szerveződésű, azaz a bármely szervezet szabadon csatlakozhat hozzá azzal, hogy a klasztervezetésnek joga van a tagsági kérelmet visszautasítani.

 

 

Klasztertagság előnyei:

 

  • Erős érdekérvényesítő képesség
  • A fejlesztések Klaszter Stratégiába és Akciótervbe foglalása és azon keresztül hatékonyabb érdekérvényesítés
  • Kritikus tömeg
  • Nemzetközi viszonylatban is „látható” versenyképes szervezet létrejötte
  • Szakmai ismertség és partnerség
  • új partnerségi kapcsolatok és egységes, pozitív image kialakulása
  • Közös megjelenés szervezése
  • Kulcs a fejlesztési forrásokhoz
  • folyamatos információáramlás és a célzott források elérhetővé válása