Bemutatkozás

Miskolci kezdeményezéssel 2008. március 27-én megalakult a Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai (MANO) Klaszter.

A hálózat létrejötte az első jelentős eredménye a több tekintetben is kiemelkedő iparág, illetve tudományterület meghatározó hazai szereplői közti példaértékű összefogásnak.

A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter célja, hogy az Észak – magyarországi Régióban az innovációs lánc szereplői közötti, projekt alapú, gazdasági és társadalmi együttműködés megteremtése, az együttműködés kezdeti időszakában annak segítése, inkubálása.

Hazánkban a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ma négy szervezeti keretben folynak: akadémiai, felsőoktatási, non-profit, valamint vállalati kutatás formájában. A miskolci kezdeményezésű, de országos lefedettségű Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter egyedülálló abban az értelemben, hogy alapító tagságában az innováció kínálati oldaláról az MTA anyagtudományi kutatóintézete is részt vesz a másik három, felsőoktatási, non-profit és vállalati kutatási struktúra mellett. A Klaszter stratégiai együttműködő partnere a Szlovák Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Nanotechnológiai Intézete Kassáról, ami a transznacionális együttműködési szándék kézzel fogható jele.

Az anyagtudomány és a nanotechnológia kiemelt fejlesztési területei az Észak-magyarországi régiónak, tekintettel a térség és vállalkozásainak komoly ipari hagyományaira és az erős és nagy múltra visszatekintő oktatási és kutatási háttérre.

Az anyagtudomány és nanotechnológia szervesen kapcsolódik egymáshoz. A XXI. században a modern anyagok kutatása és fejlesztése az egyik legígéretesebb és leggyorsabban fejlődő terület, kialakulóban vannak új nanotechnológiai alkalmazások, melyek már most jelentős társadalmi hatásuk van. A nanoméretű anyagok kiemelkedő jelentőséggel bírnak, nagy szellemi hozzáadott értéket realizáló területet képviselnek. Rendkívüli diverzifikációt jelent az alkalmazási területek sokfélesége, amelyek mind speciális igényekkel lépnek fel az ipar különböző területein (építőipar, járműipar, környezetvédelem, info-kommunikáció, egészségügy, stb..)

A globális piacon csak úgy tudunk versenyképesek maradni, ha a szereplők között fennáll egy erős szinergikus és egymást erősítő együttműködés. A MANO Klaszter célja, hogy nemcsak a régióban, de nemzeti szinten is európai kiválóságot teremtsen, segítse az innováció szempontjából kedvező környezet kialakulását, különösen a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára.


Klasztertagság előnyei:


 • Erős érdekérvényesítő képesség
 • A fejlesztések Klaszter Stratégiába és Akciótervbe foglalása és azon keresztül hatékonyabb érdekérvényesítés
 • Kritikus tömeg
 • Nemzetközi viszonylatban is „látható” versenyképes szervezet létrejötte
 • Szakmai ismertség és partnerség
  • új partnerségi kapcsolatok és egységes, pozitív image kialakulása
  • Közös megjelenés szervezése
  • Kulcs a fejlesztési forrásokhoz
   • folyamatos információáramlás és a célzott források elérhetővé válása

 


Középtávú szakmai terv

Tagsági kör kiszélesítése, nemzetközi hálózatépítő tevékenység:


 • Stratégiai Partnerek felkérése, Tudományos Testület felállításának elősegítése
 • Nemzetközi Hálózatok, tudományos, K+F központok, finanszírozó intézmények megkeresése partnerségi együttműködés kialakítása céljából
 • Stratégia és Akcióterv kidolgozása
 • Folyamatos információszolgáltató tevékenység a tagok számára
 • Pályázatok előkészítése és benyújtása, felkészülés a klaszter akkreditációra
 • Workshopok, konferenciák szervezése
 • Közös arculat kialakítása, marketing terv készítése

 

Alapító tagok:


 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
 • BorsodChem Nyrt.
 • CH Zrt.
 • DAM 2004 Kft.
 • Észak- Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége
 • Miskolc Holding Zrt.
 • Miskolci Egyetem
 • MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

 

Tagok:


 

 • Admatis Kft.
 • Bonus Hungary Kft.
 • Borsod Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Észak- magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
 • Fux Zrt.
 • Medimetál Kft.
 • Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
 • MÜKI LABOR Kft.
 • Nano- Korr Kft.
 • Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Press- Pic Csomagolástechnikai és Környezetgazdálkodási Kft.
 • Technoplast Prototyping Kft.
 • Wamsler SE
 • Graboplast Zrt.