Klasztertagok

Admatis Kft

Az ADMATIS Kft 2000ben alakult mikrovállalat. Űrtechnikával, habanyagok fejlesztésével és infratechnikával foglalkozik. Partnerei az ESA és az ASTRIUM SAS. Saját hardverrel végez kisérleteket a Nemzetközi Űrállomáson. Alkatrészeket szállit a Sentinel 2 műholdhoz. Alakos fémhab technológiát fejleszt. Több konzorciumot is irányít.

Andan Marketing Kft

Az Andan Marketing Kft. 2011-ben kezdte meg működését a marketing és nyomdaipari piacon azzal a céllal, hogy ügyfelei részére összetett szolgáltatást nyújtva, marketing tervezéssel, grafikai előkészítéssel, a szükséges tájékoztató, reklám, dekorációs anyagok elkészítésével, valamint ügyviteli nyomtatvány jellegű termékek gyártásával segítse partnerei sikeres működését. A tulajdonos szakmai múltja 2001-ben kezdődött és az ügyfelek elégedettsége alapozta meg a társaság sikeres működését. Az egyre bővülő, korszerű, nyomdai háttérnek köszönhetően különböző gyártási folyamatokkal áll az Andan Marketing Kft. az ügyfelek rendelkezésére. A digitális, ofszet és rotációs technológiát igénylő munkákat és kötészeti feladatokat is vállal a társaság. A dekoráció kivitelezését is rövid határidővel tudják vállalni. A nyomdaipari és dekorációs feladatok mellett a tulajdonos és ügyvezető szakmai kompetenciájából fakadóan a marketing tervezés is erőssége lett a vállalkozásnak. A társaság vállal PR feladatokat, sajtó megjelenések bonyolítását, sajtóval kapcsolattartást, valamint rendezvények szervezését, teljeskörű lebonyolítását. A partnerek egyedi igényéhez igazodva képesek biztosítani a rugalmas, pontos működést, mely lehetővé tette számukra a piaci stabilitást és fejlődést.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

A Közalapítvány missziója alapján elsősorban a magyarországi vállalatok versenyképességét és hatékonyságát kívánjuk növelni sikeres innovációk és technológia transzfer révén. Ezt a missziót különböző kutatási és fejlesztési projektek megvalósításával kívánjuk elérni. K+F tevékenységünket az alábbi területekre koncentráljuk:Anyagtudomány és lézertechnológia, Nanotechnológia, Biotechnológia, Információs és kommunikációs technológiák, logisztika és ipari gyártástechnológia.

Bonus Hungary Kft

A Bonus Hungary Kft-t 1993. augusztusában alakult, USA – Magyar tulajdoni részvétellel. Fő tevékenysége: az ipar teljes keresztmetszetében használható, technológiai és karbantartó segédanyagok nagykereskedelme, gyártása, forgalmazása közvetlen felhasználók, viszonteladók részére, szaktanácsadással.

Borsod Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és Iparkamara 1994. november 29-én létrejött köztestület Tagjainak száma 2600. A kamara feladata a megye gazdaságának fejlesztése, a gazdaság általános érdekképviselete. A gazdaságfejlesztés terén a vállalkozások versenyképességének növelése a helyi gazdaság megerősítése a cél.

BorsodChem Zrt

A BorsodChem 1990-ben kezdte el az MDI gyártását első üzemével, majd 2006-ban belépett egy második világszínvonalú MDI termelőüzem is. 2008 januárjában a BorsodChem bejelentette, hogy az MDI gyártástechnológia terén jelentős előrelépéseket tett, mely figyelembe veszi a meglévő kazincbarcikai üzemek szűk keresztmetszeteinek tőke-hatékony feloldását 300 kt/év kapacitásra az elkövetkező 2-3 év során. A BorsodChem jól megalapozott termelési technológiával rendelkezik az anilin, MDA, MDA - MDI foszgénezés, tiszta MDI finomítás és a vizes effluens kezelés terén. Ezek közül néhányat más gyártóknak is engedélyeztek. Beruházásaink között szerepel egy modern Alkalmazástechnikai és Szerviz Központ, amely a folyamatos termékfejlesztést helyezi fókuszba, ahol vevőink részére kiemelt műszaki szolgáltatást nyújtunk.

CH Zrt

Cégünk jelenlegi formájában 1989. decemberétől működik. Dolgozóinak létszáma 451 fő, éves termelési értéke meghaladja a 3000 MFt-ot. Részvénytársaságunk éves termelési kapacitása 40 ezer tonna. Termelési értékünk közel 40%-át exportáljuk. .Termékek és szolgáltatások :Húzott rúdacélok,hántolt rúdacélok, köszörült rúdacélok. Húzott huzaltermékek, hántolt huzalok és hőkezelés.

Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége

Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége 1994 márciusában alakult, tizenkét -Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei- vállalat, valamint három magánszemély részvételével. Szövetségük a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) szervezeti rendszerén belül az első regionális szervezetként alakult meg. Célja, az 1902-ben alakult Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége gazdaságfejlesztési hagyományait követve, az észak-magyarországi régióban működő tőke megjelenítése, hatékony szerepvállalásának elősegítése és a számára kívánatos gazdasági környezet kialakítása.

Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft

NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. társaság működési célja: A régióban folyó kutatás-fejlesztés, valamint az innovációs folyamatok fókuszálásával, a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával a tudás és technológia transzfer tudatos működtetésével és fejlesztésével, a hálózatos kapcsolatok működtetése által elérhető szinergiák kihasználásával elősegíteni és fejleszteni a régió, és a régióban működő vállalkozások, kiemelten a KKV-k gazdasági versenyképességét.

Fux Zrt

1991 decemberében négy fővel megalakult a ma zártkörűen működő részvénytársaságként tevékenykedő cég jogelődje, a FUX Kft. A fő profil a hőskorban az emelő- és darukötelek gyártása és forgalmazása volt. Jelenleg a gyártás az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer előírásai szerint történik. Termékek és szolgáltatások: Szabadvezetékek, Szigetelt légvezetékek, Sodronykötelek, Réztermékek, Építészeti kötelek, Emelés- és rögzítéstechnika.

Graboplast Zrt.

A nemzetközi lakásbelső piacon vezető szerepet betöltő Graboplast zRt. menedzsmentjének legfontosabb törekvése, hogy vevőkörének elégedettségét kivívja, fenntartsa. E nemes küldetés teljesítése a társaságot irányító operatív board feladatát is egyértelművé teszi: a stratégiai gondolkodás, a technikai és technológiai fejlesztés, a tudás és a környezet tisztelete hatja át tevékenységét. Ezek az alapelvek négy generáció óta bizonyítják, hogy a Graboplast minden korban, minden gazdasági környezetben képes megőrizni sikerességét a lakásbelső burkoló anyagok piacán, képes a gazdasági környezet által megkívánt változtatásokra. A vállalat sikerének kulcstényezője, hogy a társaságban elkötelezett, jól képzett, szakmájukat szerető szakemberek egy ugyanazon célért dolgoznak - a partnerekért.

Larix Bt.

Nyékládházán (Miskolctól 20 km-re) 1991. óta mûködõ Faiskolai Árudánkban 7500 m2-en kínáljuk termékeink széles választékát kiskert tulajdonosoknak, kert- és parképítõknek, önkormányzatoknak. Munkatársaink segítséget nyújtanak a növények kiválasztásában, és tájékoztatást adnak a szakszerû ültetésrõl, ápolásról. Az elületetett növények értékében, szépségében növelik környezetünk színvonalát! Közérzetünket befolyásolja a bennünket körülvevõ zöld terület, melynek segítségével szebb, emberibb környezet alakítható ki.

Med Pannon Bt

Cg. 01-06-781276 cégjegyzékszámú Med Pannon Szolgáltató Betéti Társaság (1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 165. fszt 3. ) Cégprofil: egészségügy és informatika

Medimetál Kft

A Medimetál Kft. alapítói és tulajdonosai 1969-tõl teremtették meg a magyar implantátumgyártás alapjait Egerben, a Kft. jogelõdje pedig 1993-ban kezdte meg mûködését.A Medimetál Kft. a csontsebészetben használatos teljes implantátumskála tervezésével, folyamatos fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Minõség irányítási rendszerünk ISO 9001:2000 és az ISO 13485 szerint tanúsított. Termékeink megfelelnek a 93/42 EEC Medical Devices európai direktíváknak, eszerint tanúsított, és a CE megfelelõségi jel használatára jogosult. Piacpolitikánk elsõdleges célja a vevõink gyors és pontos kiszolgálása. Jelenlétünket a magyar egészségügyi piacon kívül külföldön is szeretnénk bõvíteni.

Mento Kft

Fő tevékenysége a nem veszélyes települési szilárd hulladékok, ipari hulladékok ártalmatlanítása mellett különféle építőipari és mélyépítési kivitelezések végzése. Cégünk tulajdonosa és egyben üzemeltetője a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központnak, melynek területén – a térségben egyedülálló technológiával rendelkező – építési-bontási hulladék feldolgozó üzemet is működtet. Társaságunk országos szinten foglalkozik még hulladékgazdálkodási rendszerek kivitelezésével, menedzselésével és üzemeltetésével, valamint építőipari és hulladékgazdálkodási munkagépek beszerzésével.

Miskolc Holding Zrt

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Miskolc város egyik legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatcsoportja, a város gazdasági életének meghatározó szereplője. Széleskörű, a gazdaságfejlesztési területeket is felölelő tevékenysége a város dinamikus fejlődésének záloga. Tagvállalatai biztosítják a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat, üzemeltetik a távhőszolgáltatást, víz- és csatornaszolgáltatást, a hulladékkezelést, a közösségi közlekedést, valamint a parkolási rendszert. Tevékenységének szerves része a városfejlesztés, a városkép megújítás, városgondozás és a belváros rehabilitáció koordinálása.

Miskolc Városi Közlekedési Zrt

A Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaságot Miskolc Város Önkormányzata alapította 1994. február 1-jén. A részvénytársaság létrehozásával megteremtődtek a stabil, hatékony, racionális működés, valamint a magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásának feltételei. A társaság életében 2006. július 6-a újabb változást hozott. Megalakult a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt., amelynek célja a város stratégiájával összhangban a holding tagvállalatokkal hatékony vállalat-, város- és gazdaságfejlesztés. Az MVK Zrt. naponta mintegy 380 000 ember utaztatását biztosítja.

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 268 évre nyúlik vissza.Az egyetem hét karán és két intézetében közel hatvan szakon folyó oktatás bőséges lehetőséget biztosít párhuzamos képzésre. A Miskolci Egyetem (az országban egyedülállóan) városon kívüli, kb. 82 hektár alapterületű területen önálló városrészként (campus) épült ki. Ez lehetővé teszi az infrastruktúra korszerűsítését és bővítését, melyet az itt tanuló több mint 14000 diák és közel 2000 oktató és dolgozó is egyre inkább igényel. Az egyetem folyamatban lévő korszerűsítő beruházásai mellett a közeljövő tervei között kétágyas diákhotel, uszoda és bevásárlóközpont építése is szerepel.

Mivíz Kft.

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság, a MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt. jogutódjaként - az önkormányzati tulajdonban álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, kizárólagos joggal végzi az ivóvíz- és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos közműszolgáltatást Miskolc város közigazgatási területén belül. A társaság fő tevékenységi körén belül biztosít vízátadást Mályi - Nyékládháza, illetve Bükkszentkereszt felé, továbbá nem közüzemi tevékenységként végzi a Mályi - Nyékládháza, Szirmabesenyő, Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt települések szennyvizeinek átvételét és kezelését.

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Az MFA feladatai Komplex funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek interdiszciplináris kutatása, fizikai, kémiai és biológiai elvek feltárása és alkalmazása integrált mikro- és nanorendszerekben valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében. A megszerzett ismeretek közzététele, hasznosítása a graduális és posztgraduális képzésben, nemzetközi és hazai ipari K+F programokban, különös tekintettel a KKV igényekre. A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tagja a KFKI - Condensed Matter Research Centre (CMRC)-nek. - CMRC az Európai Közösség deklarált kíválósági központja.

MÜKI LABOR Kft

A MÜKI LABOR Műanyag Vizsgáló és Fejlesztő Kft. a hajdani MÜKI Műanyagipari Kutatóintézet alapjaira építve jött létre. Munkatársaink szakmai tapasztalata, nyelvtudása, valamint műszeres felszereltségünk biztosítja számunkra, hogy az ipar bármely területéről érkező problémára - ahol műanyag termékeket vagy alkatrészeket használnak - megoldást tudjunk nyújtani, legyen az akár alapanyaggal-, technológiával- vagy termékkel ill. annak felhasználásával kapcsolatos.

Nano Pro Kft.

A Nano Pro Kft. alapítói több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a tisztítás-technológia területén. A megelőzésre fektetjük a fő hangsúlyt, ezért nanotechnológiai felületkezelésre specializálódtunk. Ehhez kapcsolódó széleskörű tisztítás-technológiai diagnosztikát, tanácsadást nyújtunk, valamint ezzel összefüggően szakoktatást végzünk. Cégünk különböző ipari területeken elsősorban formaleválasztás elősegítés érdekében, műemlékvédelemnél, középületekben, egészségügyi intézményekben, vendéglátásban, járműveken végez szakszerű nanotechnológiai felületvédelmet.

Nano-Korr Kft

Korrózióvédelem felsőfokon, a nanotechnológia vívmányait is felhasználva.

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint köztestület - 1995-ben jött létre kötelező kamarai tagsággal, tevékenységét ugyanekkor kezdte meg. Az NKIK jelenlegi taglétszáma 539, egyéni vállalkozás 250, társas vállalkozás 289. Az NKIK a szolgáltatásait elsősorban Nógrád megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek számára, de más hazai és külföldi vállalkozások számára is elérhetővé teszi.

P1 Bau Kft

P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3534 Miskolc, Endresz György utca 2. Tevékenység: 4120. Lakó- és nem lakó épület építése

Pannon Set Kft.

Cégünk 1999-es megalakulása óta munkatársaink szakmai tudására és tapasztalatára alapozva, az inspiráció, a stratégiai tervezés és a technológia megfelelő összehangolásával információs problémákat old meg, valamint teljes körű megoldásokat alkot, és valósít meg ügyfelei részére. Cégprofil: informatika

Press-Pic Csomagolástechnikai és Környezetgazdálkodási Kft

TechnoPlast

A cég elődjét a társaság két tulajdonosa huszonnyolc évvel ezelőtt alapította - a Kft. A jelenlegi formájában tizenhárom éve működik. A cég tervezéssel, szerszámkészítéssel, CAD/CAM rendszerű egyedi, kis- é nagysorozatú fémmegmunkálással, műanyag fröccsöntéssel és felületbevonással foglalkozik. Jelenleg 53 főt foglalkoztat és 1.500 m2 üzem és iroda területen működik. Termékeit elsősorban az autóipar, a gyógyszeripar, az elektronikai eszközöket, készülékeket és számítástechnikai berendezéseket gyártók használják.

Wamsler SE

A Wamsler itthon és az EU-ban is az alternatív, hagyományos tüzelésű termékcsaládok elismert gyártója. A Wamsler SE a 110 éves a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár (SVT) jogutódja, cégtörténetének fontos állomása volt 2001-ben, amikor az SVT megvásárolta a 134 éves német kereskedőházat, a Wamsler GMBH-t. Így alkot egységet egy tradicionális gyártó és egy kereskedőház. A mai többségi magyar tulajdonosi szerkezet 2005-ben alakult ki, és ezután kezdődött el egy új üzleti és piaci stratégia létrehozása. A Wamsler SE fő exportpiaca Németország, valamint a nyugat-európai országok. Termékeinek 80%-át exportálja. Magyarországon piacvezető, piaci részesedése 50 %.